#tempsdelluita per un habitatge digneTEMPS DE LLUITA vol ser més que un lema, és una actitud davant la situació actual de crisi del sistema capitalista que ataca contínuament els drets de les classes populars: vivenda i desnonaments, retallades en educació i sanitat públiques, atur i continues reduccions en drets laborals, ordenança del civisme de Manresa, etc. 

TEMPS DE LLUITA vol impulsar la participació en les diferents mobilitzacions socials que es desenvolupen al Bages i a nivell català, organitzant als activistes d’EUiA i la nostra gent amiga, confluir amb les forces polítiques socials amb les que podem establir punts en comú per lluitar contra la situació actual, i treballar i informar al conjunt de la ciutadania.

Un dels aspectes més greus de la situació actual són els desnonaments i la dificultat d’accés a una vivenda. Després de molts anys de bombolla immobiliària, en que es convertí la vivenda (un bé bàsic de primera necessitat que és un dret fonamental) en motiu d’especulació per part de bancs i caixes, immobiliàries i promotors, amb la complicitat dels polítics que representen aquest règim (CiU, PP i PSOE), es generà un continu augment de preu de l’habitatge de lloguer i de compra, impedint l’accés raonable a la vivenda i forçant a la gent a hipotecar-se de per vida.

Les hipoteques i la legislació hipotecària no contemplen la dació en pagament (retornar la vivenda en cas de no poder pagar i així saldar el deute) sinó que les entitats bancàries es queden amb la vivenda i el particular manté el deute. Cal tenir en compte que el valor de mercat de la vivenda abans de la crisi era molt més elevat que el valor actual, per tant el deute que manté la persona afectada per l’hipoteca correspon als preus de l’explosió de la bombolla.

Aquest deute acaba condemnant als afectats de per vida, a més de veure’s afectats pels desnonaments que són la conseqüència d’una estafa per part de bancs i caixes, amb la complicitat de PP, PSOE i CiU a través de la legislació hipotecària. A Catalunya hi ha al voltant de 100 desnonaments diaris, que deixen a moltes famílies sense llar. Els desnonaments, l’atur i el preu encara elevat dels lloguers fan que l’accés a l’habitatge continuï sent molt complicat. A Manresa hi ha gairebé 8.000 pisos buits.

Des de fa temps, moltes persones afectades s’agrupen en el moviment Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, aturant els desnonaments a través de la mobilització i aconseguint algunes dacions en pagament. Aquest mes de febrer s’han presentat més d’un milió de firmes per una Iniciativa Legislativa Popular per la Dació en Pagament (veieu aquí la intervenció d’Ada Colau al Congrés dels Diputats en nom de la PAH http://www.youtube.com/watch?v=LtNBnc6khHg ).

El Bages no s’escapa del greu problema dels desnonaments, per això fa uns mesos es va constituir la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages (http://pahcbages.blogspot.com.es/ ) que es reuneix tots els diumenges a la tarda. La PAHC Bages dóna assessorament a les persones afectades que s’hi organitzen i ha realitzat accions ens diferents sucursals bancàries.

Són TEMPS DE LLUITA per la vivenda digne, cal aconseguir aturar els desnonaments a través de la mobilització social i modificar la legislació: és necessari solventar el problema del deute a través de la dació en pagament amb caràcter retroactiu i facilitar l’accés  l’habitatge a les persones amb més problemes, a través d’un lloguer social i un parc públic de vivendes que a dia d’avui estan buides.


TEMPS DE LLUITA PER L’HABITATGE DIGNE:  dació en pagament amb caràcter retroactiu i un lloguer social