dilluns, 24 de setembre del 2012

Comunicat del sector d'Educació d'EUiA Bages davant l’avantprojecte de Llei de reforma educativa aprovat al Consell de Ministres

Davant l’anunci en roda de premsa posterior al Consell de Ministres del passat divendres 21 de setembre de 2012, el Sector d’Educació d’Esquerra Unida i Alternativa del Bages vol manifestar que: 

   L’avantprojecte de Llei s’ha gestat al marge de la comunitat educativa (professionals de l’educació, mares i pares, estudiants, PAS...) i sense la fase de diagnosi de la situació actual, exigible tenint en compte les diverses visions pedagògiques que una decisió d’aquest tipus requereix. Amb aquesta pràctica política el ministre Wert demostra que la seva reforma no pretén solucionar els problemes del sistema educatiu sinó aprovar, per la via impositiva, una contrarreforma ideològica. EUiA Bages exigeix un debat social amb la implicació de tota la comunitat educativa.


·       L’avantprojecte de Llei és una tornada enrere en qüestions educatives que ja havien quedat superades en la democràcia (segregació per raó de sexe, revàlides educatives, eliminació de polítiques d’inserció educativa, etc.).

·       L’avantprojecte té una clara voluntat d’elevar les retallades en política educativa a rang de llei i culmina el model educatiu del PP basat en la generació de diferències: socials i econòmiques. La reforma està pensada fonamentalment per posar l’educació al servei de les empreses a les quals se’ls entregarà la FP i les universitats, i no al servei de la igualtat d’oportunitats.

·       L’avantprojecte no fa menció als principals problemes estructurals de l’educació pública a l’Estat espanyol, que serien la garantia d’èxit del nostre sistema educatiu (etapa 0-3 anys, major inversió en PIB, escola inclusiva, atenció a la diversitat...).

·       L’avantprojecte de Llei opta per la segregació, a una edat madurativa inadequada, per decidir si l’opció de futur de l’alumnat és un cicle formatiu o un curs de batxillerat.

·       L’avantprojecte de Llei és un atemptat contra l’escola pública (perquè continua afeblint-la) i contra l’escola catalana (perquè retalla competències als governs autonòmics amb l’objectiu de recentralitzar la política educativa i negar la diversitat pluricultural i plurinacional de l’Estat espanyol). 
Les dades plantejades en roda de premsa pel ministre Wert per a justificar el seu avantprojecte de llei educativa, que promou modificar la Ley Orgánica de Educación de 2006, són altament tendencioses i manipulades. Mentre que el ministre assegura que la “despesa pública” per alumne a l’Estat espanyol és de 10.094 dòlars o que la despesa destinada a educació s’ha duplicat en la última dècada, omet que l’autèntica dada econòmica que ens permet analitzar la inversió pública educativa és el percentatge de PIB que es destina a Educació. En aquest sentit, l’Estat espanyol, amb un 4,5%, continua a la cua de la Unió Europea i per sota de molts altres països del món. Per aquest motiu, EUiA exigeix augmentar la inversió en educació, tal i com recomanen tots els organismes internacionals, al 6% del PIB.  
L’avantprojecte també inclou una avaluació a 3er de primària per a la detecció precoç de dificultats i una avaluació final a 6è de primària de les competències bàsiques adquirides per l’alumne. Des d’EUiA Bages continuem defensant que la millor manera, tal i com demostren estudis internacionals, d’abordar una educació exitosa a l’etapa de primària és apostant decididament per la consideració de l’etapa educativa de 0-3 anys i, per tant, garantir arreu de tot el territori una gestió pública d’aquesta etapa i d’un projecte educatiu d’atenció de qualitat als infants. En canvi, l’avantprojecte de Llei torna a obviar l’etapa 0-3 anys com a educativa i on l’infant és el subjecte del dret a una educació de qualitat i trasllada tota la responsabilitat de la deficiència d’aquesta primera etapa a l’educació primària. 
Una de les novetats a l’etapa secundària i post-obligatòria de Batxillerat és la inclusió d’una prova a final d’etapa per a poder accedir a nivells educatius superiors. Amb aquesta proposta, el ministre Wert torna a recuperar la revàlida franquista que, en el seu moment, ja es va descartar per poc adequada i per generar desigualtats educatives. EUiA Bages  aposta per un sistema educatiu que valori l’avaluació continuada de l’alumne i no proves vinculants a final d’etapa que fomentin l’exclusió educativa de l’alumnat més vulnerable.

També mostrem la nostra preocupació per l’ambigüitat de l’avantprojecte de Llei en afirmar que al batxillerat “se racionaliza la oferta educativa al reducirse el número de vías a 5: ciencias e ingeniería, ciencias de la salud, humanidades, artes y ciencias sociales”. Darrera d’aquest eufemisme, intuïm reducció de places educatives a Batxillerat i rebaixa de l’inversió educativa en aquesta etapa generant, per tant, menys oportunitats als i les joves de tot l’estat i ampliant la desigualtat d’oportunitats, tant sòcio-econòmiques com territorials. 

Pel que fa als projectes educatius d’inclusió, el ministre Wert anuncia l’eliminació dels PQPI que són projectes que treballaven contra l’exclusió educativa i, per tant, també social. L’avantprojecte aposta per una Formació Professional Bàsica que tornarà a deixar als col·lectius joves més vulnerables fora de les oportunitats educatives i de formació. 

El govern del PP torna a apostar decididament per l’escola exclusiva en convertir en dret de Llei la concertació amb centres educatius que segreguin per sexes. EUiA Bages treballarà políticament i socialment no només per evitar nous concerts amb escoles que segreguen per raó de sexe, sinó també per retirar els concerts educatius als centres escolars que ja practiquen aquesta exclusió i distinció ja que considerem que no tenen dret a rebre finançament públic. 

L’avantprojecte de Llei també preveu la posada en marxa d’una certificació acreditativa per a poder dur a terme tasques de direcció als centres educatius. Amb aquesta iniciativa el govern del PP posarà en marxa la seva voluntat ideològica d’iniciar vies de privatització a la direcció de l’escola pública i vulnerar el principi de la lliure concurrència a la funció pública. Amb aquesta nova modificació, el govern del PP pretén convertir les direccions dels centres educatius en mers òrgans de gestió i no en un òrgan de lideratge pedagògic. Aquesta situació es veurà agreujada amb la reducció de competències prevista pels Consells Escolars de centre, que passen a ser un òrgan consultiu sense cap funció de debat ni de decisió. 

Finalment, el ministre Wert anuncia descaradament els treballs en paral·lel per a tramitar un nou avantprojecte de Llei de l’estatut del docent no universitari. Amb aquesta nova cortina de fum, el govern del PP vol amagar les retallades de drets laborals dels i les professionals de l’educació que, inqüestionablement, també afecten la qualitat del nostre sistema educatiu públic.

"El PP eleva les retallades en política educativa a rang de llei i culmina un model basat en la generació de diferències socials i econòmiques"

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada