dimecres, 8 d’agost del 2012

Comunicat de premsa d'EUiA Bages contra les retallades municipals

EUiA Bages despres d'analitzar les informacions que havien arribat a la formació d'esquerres sobre les reformes regressives que el PP vol fer al món local, com la reforma de la Llei de Bases de Règim Local, tot i que sembla per les últimes notícies aparegudes en diversos mitjans, que no tiraran endavant de manera immediata.

EUiA Bages ha debatut sobre l’aplicació als Ajuntaments de les mesures contingudes al RDL 20/2012, que obliga als governs locals a retallar drets laborals dels treballadors i treballadores públics, com ara la paga extraordinària de desembre o les hores de lliure disposició.


EUiA Bages  mostra el seu rebuig a aquestes retallades de drets i a unes propostes que no afronten la modernització dels governs locals, sinó que retallen competències i finançament als Ajuntaments. EUiA considera que les propostes del PP beuen dels mateixos principis ideològics recollits a la Llei d'Estabilitat Pressupostària, que empenyen a la recentralització de competències cap a les Diputacions provincials, organismes no escollits de manera directa per la ciutadania, amb el retrocés democràtic que això suposa.

EUiA Bages afirma que aquesta retallada competencial prevista pels municipis de menys de 20.000 habitants "és contrària als principis de subsidiarietat i proximitat, i afectarà a serveis bàsics com educació o salut".  la reforma no té en compte ni les peculiaritats demogràfiques i geogràfiques del territori ni el paper vertebrador que fan els municipis i comarques a nivell territorial."

Des de EUiA Bages es recorda que, dels més de 900 municipis de Catalunya, només 73 assoleixen aquesta població i la gran majoria estan situades a les comarques de l'Àrea Metropolitana. EUiA Bages considera que "la proposta del Govern de l'Estat deixaria a molts municipis de Catalunya subordinats competencialment a les diputacions provincials”. Aquest fet significaria que, per exemple, en una província com la lleidatana, l'ens provincial hauria d'assegurar els serveis bàsics de la gran majoria de municipis de la província. 

Un altre aspecte que la reforma podria recollir i que EUiA Bages rebutja és la possible proposta de reducció del nombre de regidors i regidores als consistoris, perquè aixo significarà "una regressió democràtica sense precedents, menys pluralitat dels consistoris i un reforçament del bipartidisme."

EUiA  Bages considera que la reforma local del PP suposaria un atac frontal al món local i a la democràcia i reivindica el paper cabdal dels ajuntaments com a constructors de la societat democràtica des de la Transició.

EUiA  Bages crida als Ajuntaments, a les entitats municipalistes, a les forces polítiques i socials i a la ciutadania a fer un front comú per oposar-se a aquestes propostes, i a mobilitzar-se per aturar-les.

En el mateix sentit, EUiA Bages reclama al Govern de la Generalitat fermesa davant d'aquestes propostes, que a més d'atemptar contra l'autonomia local i les competències estatutàries catalanes, van en contra de l'establert a la Llei de Vegueries, en reforçar uns ens provincials, les diputacions, que haurien de desaparèixer per donar pas al nou mapa de segon nivell del món local català previst.

EUiA Bages

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada