dijous, 14 de febrer de 2013

La Plataforma per un Civisme Popular treballa per despenelitzar l'ús de l'aigua de les fonts

L'Ordenança del Civisme de Manresa està afectant a l'ús de les fonts de la ciutat, fet que ataca directament a les persones amb una situació econòmica més difícil, que es veuen en mig d'un sentiment de culpa i indefensió per haver de recórrer d'amagat a les fonts públiques per obtenir un bé de primera necessitat com l'aigua. Les diferents entitats i organitzacions hem decidit reactivar la Plataforma per un Civisme Popular, ens centrem en el tema de l'aigua perquè és el més urgent a nivell social, amb l'objectiu d'eliminar aquells apartats de l'Ordenança  penalitzen l'ús de l'aigua de les fonts públiques.

Desenvoluparem quatre accions a les que esteu convidats a participar-ne tots i totes:

-Dilluns18 de febrer: farem una roda de premsa per explicar el nostre posicionament. A les 17:00h. a la Ben Plantada
-Dimarts 19 de febrer:  presentarem una moció sobre el tema al Plè. A les 19:00h. a l'Ajuntament de Manresa.  
-En tercer lloc, presentarem una queixa al Síndic de greuges per a que valori els efectes de l'Ordenança del Civisme sobre l'ús de les fonts públiques. 
-Finalment, farem un acte reivindicatiu durant les Festes de la Llum.

La setmana vinent us anirem informant, estigueu al cas! 

Us deixem el text de la Moció que presentarem dimarts 19 al Plè de l'Ajuntament de Manresa.

Exposem
Atès que l’aigua potable és un bé bàsic de primera necessitat, essencial per a la salut, l’alimentació, la prevenció de malalties, la higiene personal, la neteja domèstica i el bon desenvolupament de les persones en tots el àmbits.

Atès que l’accés a l’aigua és un dret humà fonamental, tal i com ho com ho recull la Resolució 64/292 “Dret humà a l’aigua i al sanejament” aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, com ho inclouen diferents tractats internacionals, com per exemple la Convenció sobre els Drets de l’Infant en el seu article 24 apartat C (amb valor legal des de 1990, en tant que signat per Espanya), o com ho fa constar l’Organització Mundial de la Salut en diversos dels seus materials i en el text de referència Right to water.

Atès que el volum d’aigua mínim suficient per cobrir les necessitats ordinàries d’una persona és la quantitat de 100 litres per persona i dia, tal i com ho fa constar la Disposició Addicional Primera del Text Refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre).

Atès que la greu situació econòmica i social que pateix la ciutadania dificulta l’accés a les condicions bàsiques de qualitat de vida.

Atès l’augment de impagaments del rebut de l’aigua per part dels usuaris i l’augment del cost del servei.

Atès que moltes persones i infants es veuen obligats a recórrer a les fonts públiques de la ciutat de Manresa per accedir a l’aigua potable.

Atès que l’Ordenança del Civisme de la ciutat de Manresa considera incívic agafar aigua de les fonts en grans quantitats.

Atès que l’acte que d’agafar aigua de les fonts per garantir els elements més bàsics de salut, alimentació i higiene no pot ser considerat mostra d’incivisme en la situació econòmica i social actual.

Atès l’aplicació punitiva de l’ordenança del civisme està generant un sentiment de culpa i d'indefensió entre els usuaris que es veuen obligats a recórrer a les fonts públiques de manera habitual. 

Atès que la substitució de les multes econòmiques per mesures socioeducatives és continuar considerant aquest fet com a acte d’incivisme i en cap cas resol el problema de l'accés a l'aigua.

Per tot això que hem exposat anteriorment, proposem:

Eliminar els següents articles de l’Ordenança del Civisme:

-article 36.2 apartat C.
-article 36.2 apartat D.
-article  79 apartat E.
-article 79 apartat F. 

 Podeu consultar l'Ordenança de Civisme aquí.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada