dimarts, 8 de gener del 2013

Manifest en defensa de les pensions

Els col·lectius signants convoquen  una concentració en defensa de les pensions el dia 31 de gener a les 19h. a la Pl. St. Domènech de Manresa


MANIFEST EN DEFENSA DE LES PENSIONS


El passat dia 30 de novembre el govern espanyol va aprovar el Reial Decret llei 28/2012 de mesures de consolidació i garantia del sistema de Seguretat Social. Aquest decret conté, entre altres mesures, la disposició de no revalorar les pensions en la quantia equivalent a la desviació entre l’ IPC a 30 de novembre i la previsió d’inflació aplicada a les pensiones a principis d’any. Per tant, la decisió del govern espanyol deixa sense efecte el dret a l’actualització de les pensions corresponent a l’exercici 2012. L’article 48 de la Llei General de Seguretat Social estableix l’obligació legal de revalorar les pensions tots els anys en el diferencial entre la inflació interanual registrada a 30 de Novembre (que enguany ha estat el 2,9%) i l’ increment inicialment previst pel govern a principis d’anys (que va ser de l’1%). En conseqüència la pèrdua d’aquest dret suposa perdre l’1,9% de la quantia anual de les pensions del 2012, més la seva repercussió en les pensions dels anys següents, pèrdua que encara és més elevada a Catalunya, atès que l’ IPC català és més alt.  


Aquesta mesura constitueix un perjudici clar per a uns dels col·lectius socials més vulnerables, el dels pensionistes. Es una mesura injusta i ineficaç que està intensificant els efectes de la crisi, deprimint la demanda interna intensament i afectant a l’activitat econòmica i a l’ocupació. En aquest cas, la decisió del govern espanyol equival a retirar 2.000 milions d’euros del potencial de consum dels jubilats i pensionistes l’any 2012 i uns altres 2.000 milions al llarg del 2013, en un moment en el que les pensions de molts pensionistes serveixen per ajudar a les necessitats de les seves famílies afectades per l’atur. A més cal recordar que aquesta no és la primera mesura que afecta al col·lectiu de pensionistes, molts del quals tenen pensions molts baixes, especialment els que perceben les pensions mínimes i les vídues.

D’altra banda, es tracta d’una mesura contrària als principis més elementals del dret , ja que fins i tot la Constitució en el seu article 9.3 que estableix la irretroactivitat de les disposicions restrictives de drets individuals. Les potestats legislatives que te el govern de l’estat no permeten establir normes de caràcter retroactiu que limiten drets adquirits a través d’una determinada legislació. Es paradoxal que els mateixos que utilitzen habitualment la llei per defensar determinats interessos dels més poderosos, no dubtin a violar-la quan es tracta de col·lectius socials més febles, com ara els pensionistes.  

Per tot això, les entitats i organitzacions signants d’aquest manifest ens comprometem a impulsar una campanya en defensa de les pensions en el marc de la qual impulsarem mobilitzacions al conjunt de la ciutadania. Sol·licitarem també als Ajuntament del Bages que prenguin acords en el mateix sentim i facilitarem l’enviament de queixes al Síndic de Greuges i/o a la Defensora del Pueblo per demanar que promoguin un recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial Decret 28/2012.


Manresa, desembre de 2012.

Relació d’entitats i organitzacions que signen el Manifest:
Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, Federació d’Associacions de Veïns del Bages, els partits CiU, CUP, ERC, EUiA, ICV, PSC i els sindicats UGT i CCOO.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada