dijous, 24 de gener del 2013

Queixa al Síndic de Greuges en defensa de les pensions

Les entitats que ens hem reunit per engegar una campanya en defensa de les pensions, et demanem que presentis una queixa al Síndic de Greuges, ja que diversos aspectes de la retallada en pensions poden ser ilegals.

Presentar una queixa és molt senzill, has d'entrar a aquest enllaç https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=90 i omplir el formulari.

Et proposem un text per omplir el Motiu de la queixa:

El passat dia 30 de novembre el govern espanyol va aprovar el RD 28/2012 que conté, entre altres, la mesura de no revalorar les pensions en la quantia que correspondria a la desviació de l’ IPC.
Aquesta mesura constitueix un perjudici clar per a un del col·lectius socialment més vulnerables, com és el dels pensionistes. Es una mesura injusta i ineficaç de cara a sortir de la crisi. Es retiren més de 2000 milions d’euros anuals del potencial de consum d’un col·lectiu social important i, amb això,  només s’aconsegueix intensificar els efectes negatius de la crisi.
D’altra banda, l’ esmentada disposició suposa una privació de drets contrària a l’article 9.3 de la Constitució ja que infringeix els principis d’irretroactivitat de les disposicions restrictives de drets individuals.
Es per això que li prego que adreci aquesta queixa a la Defensora del Pueblo de l’estat espanyol per tal que, em l’àmbit de les seves competències, presenti un recurs d’inconstitucionalitat contra l’ esmentat Decret Llei.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada